Wat is wettelijk verplicht voor dat mijn kind begraven of gecremeerd kan worden?

Als je kind is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Aangifte van overlijden wordt gedaan bij de gemeente waar je kind is overleden. In Nederland mag een overledene begraven of gecremeerd worden.

Je kunt zelf aangifte van overlijden doen maar Kleur Uitvaart kan dit ook voor je doen. De uitvaart moet volgens de wet binnen 6 werkdagen plaatsvinden (uitzonderingen hierop zijn mogelijk).