Keuze voor Kleur

Waarom kiezen voor een Kleur Uitvaart?

Een uitvaart van een kind of een ouder waar jonge kinderen bij betrokken zijn vraagt om deskundige, persoonlijke en kindvriendelijke begeleiding;

  • Kleur Uitvaart is gespecialiseerd en heeft veel ervaring in het begeleiden van uitvaarten van vroeggeborenen, kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking
  • Op creatieve wijze wordt samen met jullie, wensen en ideeën omgezet in bijvoorbeeld rituelen, specifieke sprekers, muziek of een bijzondere locatie.
  • Kleur Uitvaart verzorgt een persoonlijk afscheid dat recht doet aan je zoon/dochter of partner en past bij jullie wensen als nabestaanden. Daarbij natuurlijk rekening houdend met de emotionele, financiële en logistieke mogelijkheden.
  • Kleur Uitvaart regelt niet alleen de logistieke en praktische zaken rondom de uitvaart / begrafenis/ crematie. In de periode van overlijden en afscheid nemen is er ook aandacht voor het persoonlijke verhaal.
  • Kleur Uitvaart heeft vele contacten en mogelijkheden voor producten en diensten  gericht op kinderen en jongeren.
  • Kleur Uitvaart berekent de diensten van haar leveranciers door zonder provisie.
  • Kleur Uitvaart ondersteunt je bij wat je niet wilt, het afscheid van degene die je zó dierbaar is.

Kleur Kinderuitvaart en Kleur Uitvaart zijn medio 2016 samengegaan in Kleur Uitvaart

Waarom “Kleur” Uitvaart?
Een ‘Kleur’ geeft uiting aan gevoelens en emoties waar groot en klein mee te maken krijgt na het overlijden van een geliefde.

Verzorgingsgebied Utrecht
Het verzorgingsgebied van Kleur Uitvaart omvat regio Utrecht. Woon je buiten dit werkgebied, neem dan even contact op om te overleggen.
Kleur Uitvaart werkt samen met Jeannet Admiraal kinderuitvaartbegeleiding.

Meer informatie: