Kleur Uitvaart

Kleur Uitvaart staat voor bijzonder en betrokken uitvaarten. Specifiek gericht op vroeggeborenen, kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.

Op creatieve wijze zet ik samen met jullie als nabestaanden, wensen en ideeën om in bijvoorbeeld passende locatie, sprekers, rituelen, rouwkaarten, rouwauto, de catering of een herinneringsboekje. Zodat het een mooi en persoonlijk afscheid wordt dat recht doet aan jullie overleden kind(je)/partner en past bij jullie als nabestaanden. Daarbij natuurlijk rekening houdend met de emotionele, financiële en logistieke mogelijkheden. Ik ontzorg jullie daarbij zoveel als jullie dat wenselijk vinden.

Kleur Uitvaart regelt niet alleen de logistieke en praktische zaken rondom de uitvaart. In de periode van sterven en afscheid nemen heb ik ook aandacht voor het persoonlijke verhaal van waaruit de begeleiding vorm krijgt.

Kleur Uitvaart werkt volledig onafhankelijk. Het uitgangspunt is dat vrijwel alles mogelijk is. Samen met jullie als ouders, broers, zussen en/of partner wordt gezocht naar de vorm die past bij jullie wensen.

Kleur Uitvaart werkt zoveel mogelijk samen met regionale ondernemers. Ondernemers die begrijpen dat in de emotionele situatie waar ouders zich in bevinden, naast deskundigheid en kwaliteit, flexibiliteit  gevraagd wordt.

Kleur Uitvaart is de enige uitvaartonderneming in Noord Nederland die specifiek gericht is op uitvaarten van vroeggeborenen, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Woon je buiten Groningen, Friesland, Drenthe of de kop van Overijssel, neem dan even contact met mij op om te bespreken wat mogelijk is.