Kleur Kinderuitvaart/Uitvaart

Kleur Kinderuitvaart/Uitvaart staat voor bijzonder en betrokken uitvaarten. Specifiek gericht op vroeggeborenen, kinderen, jongeren, jongvolwassenen, jonge ouders en mensen met een verstandelijke beperking.

Kleur kan jullie helpen het afscheid zo vorm te geven dat het past bij jullie persoonlijke wensen. Een mooi en persoonlijk afscheid dat recht doet aan jullie overleden kind(je)/partner en past bij jullie als nabestaanden.

Kleur Kinderuitvaart/Uitvaart regelt niet alleen de logistieke en praktische zaken rondom de uitvaart. In de periode van sterven en afscheid nemen heb ik ook aandacht voor jullie en de eventueel aanwezige zus(sen) en broer(s).

Kleur Kinderuitvaart/Uitvaart werkt zoveel mogelijk samen met regionale ondernemers. Ondernemers die begrijpen dat in de emotionele situatie waar ouders zich in bevinden, naast deskundigheid en kwaliteit, flexibiliteit  gevraagd wordt.

Kleur Kinderuitvaart/Uitvaart is een uitvaartonderneming in Utrecht die specifiek gericht is op uitvaarten van vroeggeborenen, kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en jonge ouders. Woon je buiten de provincie Utrecht, neem dan even contact met mij op om te bespreken wat mogelijk is.

Vanuit Kleur Kinderuitvaart is Kleur Uitvaart ontstaan voor de uitvaartbegeleiding van jongvolwassenen, jonge ouders en mensen met een verstandelijke beperking.