Links

Nuttige adressen
De volgende links/sites zijn de moeite waard om te bezoeken

Houd me vast/Vergeet me niet doosjes
Praktische informatie en concrete handreikingen om moed en mooie momenten te kunnen vasthouden als het afscheid dichterbij komt.
Speciaal gericht op het kind met een levensbedreigende ziekte
www.vergeetmeniet.nl

Stichting Achter de Regenboog Groningen
Stichting voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.
Regionaal steunpunt afdeling Groningen
www.achterderegenboognoord.nl

Stichting Hanne
Elke ouder die zijn of haar baby verliest krijgt met een onmenselijk gemis te maken. Alle toekomstdromen vallen ineens in duigen. Ineens moet je nadenken over allerlei zaken waar je hoofd nu helemaal niet naar staat. Op dit moment is het zo fijn als er hulp is, zodat je niet hoeft te zoeken naar informatie, zodat je er niet helemaal alleen voor staat.
www.stichtinghanne.nl

Stichting Lieve Engeltjes
Een contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind. In eerste instantie voor ouders maar ook voor anderen die binnen of buiten hun familie te maken hebben gehad met het overlijden van een kind.
www.lieve-engeltjes.nl

MirreMaan
Begeleiding voor als je je kind verloor in de zwangerschap. Elk kind doet ertoe, hoe pril of
vergevorderd je zwangerschap ook was.
www.mirremaan.nl

Stichting Parelmoer
De stichting biedt ondersteuning in het omgaan met de dood aan mensen met een verstandelijke beperking en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis.
De materialen van stichting parelmoer kunnen worden ingezet om de communicatie en de
sociale vaardigheden uit te breiden. Zowel door familie als hulpverleners te gebruiken.
www.stichtingparelmoer.nl

OOK, Ouders Overleden Kind
Een zelfhulporganisatie van ouders die een kind verloren hebben. Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. Je kunt terecht met je verhaal, keer op keer.
www.oudersoverledenkind.nl

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ brengt ouders, broers en zussen en ook grootouders van een kind met kanker met elkaar in contact. Ook naasten van overleden kinderen hebben een plaats binnen de vereniging.
www.vokk.nl

Koesterkind
De website Koesterkind is voor ouders die te horen hebben gekregen dat hun kind niet meer beter kan worden. Je vindt er informatie en handvatten om de eerste schrik om te zetten naar actie.
www.koesterkind.nl

Landelijk Steunpunt Rouw
Voor nabestaanden biedt dit steunpunt een luisterend oor of geeft informatie en advies. Ook kunt u informatie krijgen over verschillende vormen van verlies en hoe daar mee om te gaan. Er worden ook verwijsmogelijkheden gegeven naar professionele rouwondersteuning in uw regio.
www.landelijksteunpuntrouw.nl

Praktijk voor rouw en verlies
Werken aan rouw is werken aan het goed leren omgaan met dood en verlies. Om het als het ware in te passen in ons leven dat verder gaat. Zodat het geen belemmering vormt voor het groeien naar een volwassen en evenwichtig bestaan.
www.praktijkrouwenverlies.nl

Steun voor jongeren in rouw
Gespreksgroepen, een coördinatiepunt voor het tot stand brengen van contact met lotgenoten, gastlessen op scholen over rouwverwerking en forums.
www.jongereninrouw.nl

Stichting Jonge Helden
Helpt kinderen en jongeren met verdriet om verlies door ondersteuning en begeleiding te geven. En de mensen om hen heen steunen bij het steunen.
www.stichtingjongehelden.nl

Uitvaartinfotheek
In de uitvaartinfotheek staat veel informatie over voor, tijdens en na de uitvaart.
www.uitvaartinfotheek.nl

www.uitvaartverzorging-info.nl

Wereldlichtjesdag
Kleur Uitvaart organiseert jaarlijks op de tweede zondag van december Wereldlichtjesdag in het Noorderplantsoen in Groningen.
www.lichtjesdaggroningen.nl

Boeken
Een overzicht van literatuur en kinderboeken die te maken hebben met alle aspecten van rouwverwerking.