Links

Nuttige adressen
De volgende links/sites zijn de moeite waard om te bezoeken

Houd me vast/Vergeet me niet doosjes
Praktische informatie en concrete handreikingen om moed en mooie momenten te kunnen vasthouden als het afscheid dichterbij komt.
Speciaal gericht op het kind met een levensbedreigende ziekte
www.vergeetmeniet.nl

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Het kenniscentrum bundelt belangrijke en interessante informatie over kinderpalliatieve zorg.
www.kinderpalliatief.nl

Stichting Achter de Regenboog
Stichting voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.
www.achterderegenboog.nl

Stichting Hanne
Elke ouder die zijn of haar baby verliest krijgt met een onmenselijk gemis te maken. Alle toekomstdromen vallen ineens in duigen. Ineens moet je nadenken over allerlei zaken waar je hoofd nu helemaal niet naar staat. Op dit moment is het zo fijn als er hulp is, zodat je niet hoeft te zoeken naar informatie, zodat je er niet helemaal alleen voor staat.
www.stichtinghanne.nl

Stille Levens
Stille Levens, kenniscentrum babysterfte,  geeft informatie aan ouders die te maken hebben (of hebben gehad) met het verlies van hun baby. Voor veel situaties en problemen waar je als ouder tegenaan loopt, hebben ze brochures gemaakt. Deze informatie is samengesteld door ervaringsdeskundigen en professionals voor ouders en professionals.
www.stillelevens.nl

Stichting Félice
Ouders die hun kindje net verloren hebben, worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar je als ouder nooit over nagedacht zal hebben. Vele jonge ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet bij machte een uitvaart te betalen. Stichting Félice wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier te maken.
www.stichtingfélice.nl

Stichting Lieve Engeltjes
Een contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind. In eerste instantie voor ouders maar ook voor anderen die binnen of buiten hun familie te maken hebben gehad met het overlijden van een kind.
www.lieve-engeltjes.nl

Miskraambegeleiding Nederland
Begeleiding voor als je je kind verloor in de zwangerschap. Elk kind doet ertoe, hoe pril of
vergevorderd je zwangerschap ook was.
www.miskraambegeleiding Nederland

Stichting Parelmoer
De stichting biedt ondersteuning in het omgaan met de dood aan mensen met een verstandelijke beperking en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis.
De materialen van stichting parelmoer kunnen worden ingezet om de communicatie en de
sociale vaardigheden uit te breiden. Zowel door familie als hulpverleners te gebruiken.
www.stichtingparelmoer.nl

OOK, Ouders Overleden Kind
Een zelfhulporganisatie van ouders die een kind verloren hebben. Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. Je kunt terecht met je verhaal, keer op keer.
www.oudersoverledenkind.nl

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ brengt ouders, broers en zussen en ook grootouders van een kind met kanker met elkaar in contact. Ook naasten van overleden kinderen hebben een plaats binnen de vereniging.
www.vokk.nl

Koesterkind
De website Koesterkind is voor ouders die te horen hebben gekregen dat hun kind niet meer beter kan worden. Je vindt er informatie en handvatten om de eerste schrik om te zetten naar actie.
www.koesterkind.nl

De wereld van verschil
Het ernstig ziek zijn en overlijden van iemand die je heel dierbaar is, grijpt diep in in het leven.
Om hierbij te ondersteunen is de Wereld van Verschil ontwikkeld. Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.
www.dewereldvanverschil.nl

Landelijk Steunpunt Verlies
Voor nabestaanden biedt dit steunpunt een luisterend oor of geeft informatie en advies. Ook kunt u informatie krijgen over verschillende vormen van verlies en hoe daar mee om te gaan. Er worden ook verwijsmogelijkheden gegeven naar professionele rouwondersteuning in uw regio.
www.landelijksteunpuntverlies.nl

Stichting Jonge Helden
Helpt kinderen en jongeren met verdriet om verlies door ondersteuning en begeleiding te geven. En de mensen om hen heen steunen bij het steunen.
www.stichtingjongehelden.nl

Uitvaartinfotheek
In de uitvaartinfotheek staat veel informatie over voor, tijdens en na de uitvaart.
www.uitvaartinfotheek.nl

www.crematorium.org, alle crematoria in Nederland.

www.begraafplaats.org, alle begraafplaatsen in Nederland.

www.uitvaartverzorging-info.nl

Wereldlichtjesdag
Jaarlijks op de tweede zondag van december wordt in heel Nederland Wereldlichtjesdag  georganiseerd. Om 19.00 uur worden er kaarsjes gebrand voor de kinderen die gemist worden.

Boeken
Een overzicht van literatuur en kinderboeken die te maken hebben met alle aspecten van rouwverwerking.