Nabestaanden

Kleur Uitvaart verzorgt de overledene maar zorgt zeker ook voor de nabestaanden, zeker als het kinderen betreft.

Naast een actuele sociale kaart heeft Kleur Uitvaart op de verschillende leeftijden afgestemde artikelen en materialen om de achterblijvers zo goed mogelijk bij te staan en te informeren.

Voorbeelden van materialen die je via Kleur Uitvaart kunt lenen, huren of krijgen;