Privacyverklaring

Kleur Kinderuitvaart/Kleur Uitvaart (verder te noemen Kleur Kinderuitvaart) is een uitvaartonderneming opgericht in 2012 door Claudia Geenen. Eerst werkzaam in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe), sinds de zomer van 2018 zijn Claudia en haar bedrijf verhuisd naar Utrecht. Sindsdien is het werkgebied regio Utrecht e.o.

Om het werk goed uit te kunnen voeren werkt Kleur Kinderuitvaart met persoonsgegevens. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze persoonlijke informatie.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Kleur Kinderuitvaart en alle bezoekers van de website van Kleur Kinderuitvaart. Kleur Kinderuitvaart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Claudia Geenen, Kleur Kinderuitvaart/Kleur Uitvaart
telefoon:             06-414 45 703
e-mail:               info@kleurkinderuitvaart.nl/ info@kleuruitvaart.nl
per post:             Vechtoever 45 3555 SX Utrecht

Gegevens ten behoeve van een uitvaartbegeleiding
Kleur Kinderuitvaart staat voor bijzonder en betrokken uitvaarten. Specifiek gericht op vroeggeborenenkinderenjongeren, jongvolwassenen, jonge ouders en mensen met een verstandelijke beperking.
Kleur kan zorgdragen voor een mooi en persoonlijk afscheid dat recht doet aan het overleden kind(je)/partner en past bij de wensen van de nabestaanden.
Tijdens de voorbereidingen van een uitvaart verzamelt Kleur Kinderuitvaart gegevens die nodig zijn om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, verwerkt.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Geboortedatum + -plaats
  • Adres
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt in correspondentie en/of telefonischDe persoonsgegevens hebben volgens de AVG, alleen betrekking op “natuurlijke personen”. De persoonsgegevens van de overledene mogen gebruikt worden zonder toestemming van de nabestaanden zolang de privacy van deze nabestaanden niet in het geding komt.

Van de gesprekken ter voorbereiding op de uitvaart wordt (voor eigen gebruik) verslaglegging gedaan door de medewerker van Kleur Kinderuitvaart. Hierbij kan gevoelige persoonlijke informatie (zoals medische gegevens en familieomstandigheden) en ook digitale/schriftelijke informatie (zoals een kopie van een identiteitsbewijs, trouwboekje, bankrekeningnummer en/of verzekeringscertificaat) gedeeld worden. Deze gegevens kunnen van belang zijn bij de aangifte van overlijden, het regelen van de verzekeringsgelden of om andere betaling af te handelen.

Toestemming
Met de opdrachtgever van een uitvaart sluit Kleur Kinderuitvaart een overeenkomst af, waar deze privacyverklaring een onderdeel van is.

De persoonsgegevens die Kleur Kinderuitvaart verzamelt, kunnen in sommige gevallen aan derden verstrekt worden. Dit doet Kleur alleen als zij dat moet of mag op basis van de wet of indien dat nodig is op basis van het uitvoeren van de overeenkomst.
Kleur Kinderuitvaart geeft uw gegevens nooit door aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Kleur website zijn verbonden. Kleur Kinderuitvaart kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaan.

Bewaren
Kleur Kinderuitvaart bewaart de gegevens in een digitaal en deels schriftelijk persoonsdossier. Hier komen o.a. de rouwkaart, kopie van eventuele rouwadvertentie, opdrachtformulieren voor begraafplaats/crematorium, gemeentelijk aangifteformulier, kopie akte van overlijden, kopie verlof tot begraven/cremeren, correspondentie met derden, eigen aantekeningen en draaiboek van de dag van de uitvaart/afscheid.

Dit persoonsdossier wordt één jaar volledig bewaard. Nadien worden de bankgegevens, kopie van identiteitsbewijs, akte van overlijden en opdrachtformulier aan derden verwijderd en vernietigd.
De inkomende en uitgaande facturen, en de persoonsgegevens die hierop vermeld staan, worden gedeeld met de boekhouder ten behoeve van het opmaken van de jaarrekening. Deze gegevens worden gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar bewaard.

Foto’s gemaakt door Kleur Kinderuitvaart worden via wetransfer aan ouders gezonden. Deze foto’s worden alleen door Kleur Kinderuitvaart gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders/nabestaanden.

Cookies
Kleur Kinderuitvaart gebruikt alleen functionele -en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Kleur gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan Kleur hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale Media
Wanneer u met Kleur Kinderuitvaart communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Kleur persoonlijke informatie van u ontvangt. Kleur Kinderuitvaart gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw vragen. Naast de privacyverklaring van Kleur Kinderuitvaart, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende sociale mediakanalen (zie: Privacy beleid WhatsApp, Privacy beleid Facebook en Privacy beleid Twitter).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt altijd de gegevens die Kleur Kinderuitvaart bewaart inzien, corrigeren of laten verwijderen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, neemt u dan contact op met Claudia Geenen,
Kleur Kinderuitvaart/Kleur Uitvaart.
Uiterlijk 6 weken nadat uw verzoek is ingediend zal contact met u opgenomen worden.

Kleur Kinderuitvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan op korte termijn contact op met info@kleurkinderuitvaar.nl of info@kleuruitvaart.nl
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop Kleur met uw gegevens omgaat, laat het ons weten. Komen we er niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
Kleur Kinderuitvaart wil graag informatie met u delen over haar activiteiten en wetenswaardigheden op het gebied van kinderen-uitvaart-rouwbegeleiding. Dit gaat in de vorm van een ‘Kleur nieuwsbrief’ die maximaal vier keer per jaar verschijnt. Uw naam en emailadres worden daarbij alleen gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Kleur gebruikt deze gegevens voor geen enkel ander doel, dus uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt of totdat Kleur de nieuwsbriefverzending beëindigd. Benieuwd naar de Kleur nieuwsbrief? Meldt u hier aan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Mochten er wijzigingen in deze privacyverklaring plaatsvinden dan zullen deze op de ‘Kleur website’ worden vermeld. Uw gegevens gebruiken wij nooit voor andere doeleinden zonder toestemming.