Sociale media wijzigen of verwijderen

Via Facebook, LinkedIn en Twitter delen we vele foto’s, video’s en berichten van gebeurtenissen met vrienden en andere gebruikers. Maar wat gebeurt daarmee als je komt te overlijden? Kunnen de nabestaanden het profiel van de overledene dan eenvoudig opzeggen en verwijderen of zijn dan bepaalde procedures voorgeschreven?

Op internet zijn er verschillende organisaties die je (tegen betaling) kunnen helpen met het vastleggen en uitvoeren van je wensen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Ziggur en Digizeker.

Een overzicht van hoe je als nabestaande de account(s) van een overledene kunt verwijderen of aanpassen.

Facebook

 

Het is in Nederland mogelijk om iemand te selecteren die je Facebook account beheert na je overlijden. Je bepaalt dan zelf wat diegene precies mag doen met je profiel (Facebook erfgenaam /app ). Zo weet je wat er met je Facebook account gebeurt na je overlijden en hebben je vrienden en familie online een plek waar ze je kunnen gedenken (herdenkingsstatus).

Je facebook erfgenaam kan dan:
– Een bericht bovenaan de tijdlijn plaatsen.
– Reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken.
– De profiel- of coverfoto aanpassen.

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:
– Verwijderen
– Herdenkingsstatus geven
– Gewoon laten bestaan.

Wil je het profiel van de overleden persoon verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft namelijk nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten.

Facebook-account van overledene verwijderen

Als een Facebook gebruiker is overleden kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist. Om een Facebook profiel van je overleden vriend of familielid te verwijderen of aan te passen moet je de volgende informatie via het betreffende formulier aan Facebook doorgeven;
– Je eigen naam
– Naam van overleden persoon
– Emailadres van overleden persoon waarmee deze bij Facebook geregistreerd staat
– URL van het Facebook-profiel. Bijvoorbeeld; facebook.com/voornaamachternaam
– Je relatie met de overledene
– Direct familie (echtgenoot, ouder, broer/zus of kind)
– Verdere familie (grootouders, oom, tante, neef)
– Geen familie (vriend, collega, klasgenoot)
– Gewenste oplossing
– Memorial & herdenkingsstatus
– Facebookprofiel verwijderen
– Ik heb een speciaal verzoek
– Ik heb een vraag
– Datum van overlijden
– Bijlage toevoegen
– Overlijdensakte
– Geboorteakte
– Bewijs van bevoegdheid om te mogen aanpassen/verwijderen
– Eventuele overige opmerkingen

Facebook herdenkingsstatus

Het profiel van een overleden Facebook-gebruiker kan ook de speciale Herdenkingsstatus krijgen. Het profiel blijft op deze manier wel zichtbaar maar foto’s en berichten worden niet verwijderd en vrienden kunnen nog steeds een bericht sturen naar het account van de overledene.
Wanneer het account een “In Memoriam” of “Herdenkingsstatus” heeft kan niemand meer inloggen en kunnen er ook geen nieuwe vriendschappen meer worden aangegaan. Afhankelijk van de privacy instellingen kunnen bestaande vrienden herinneringen blijven posten op de tijdlijn.

Vertrouwelijke informatie zoals contactgegevens en statusupdates worden van het profiel verwijderd vanwege de privacy instellingen. Het belangrijkste is  dat een Facebook-profiel met een herdenkingsstatus niet meer voorkomt in Vriendsuggesties (People You May Know) en andere suggesties.

Als je als nabestaande wilt dat de Facebook pagina beschikbaar blijft voor de mensen binnen de vriendenkring, kan je de zogeheten ‘herdenkingsstatus’ aanvragen. Hiermee hebben nabestaanden de mogelijkheid om de overledene via het Facebook account te herdenken. Met behulp van dit formulier kan je aangegeven dat een persoon overleden is. Deze melding kan ook eventueel door andere personen dan directe familieleden worden gedaan.

Twitter

 

Het account van een overleden Twitter-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar Twitter;

  • De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker)
  • Kopie van de overlijdensakte
  • Kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)
  • Een ondertekende verklaring met daarin uw eigen naam, e-mailadres, contact informatie, relatie met de overledene, en de gewenste actie (bijvoorbeeld verwijderen account)
  • Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk wanneer de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account.
 • Je kan bovenstaande informatie opsturen naar het Amerikaanse adres of faxnummer van Twitter. Twitter, Inc. c/o: Trust & Safety 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103 Fax : 1-415-865-5405.

  Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Twitter het account en zorgt ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen. Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn, om te verifiëren dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Vervolgens wordt het account daadwerkelijk verwijderd. Twitter kan en mag geen toegang geven aan derden om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

  LinkedIn

   

  Om een LinkedIn-account van een overleden persoon te verwijderen, moet je een formulier invullen. Hiervoor moet je verschillende informatie digitaal aanleveren aan LinkedIn. Je geeft eerst je eigen naam en e-mailadres op. Per e-mail ontvang je vervolgens een toegangscode. LinkedIn heeft  de volgende informatie nodig;

  • De gebruikersnaam van de overleden LinkedIn gebruiker
  • Meest recente organisatie waar de overledene werkzaam was.
  • Je relatie met de overledene
  • De url van het LinkedIn-profiel
  • Het e-mailadres dat de overledene gebruikte voor het LinkedIn-account

  Het ingevulde formulier wordt automatisch naar LinkedIn verstuurd voor controle. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd.  Hierdoor komen alle gegevens te vervallen.

  Google (Google+, Gmail en Youtube)

   

  Om gebruik te maken van de verschillende Google diensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met één account kan ingelogd worden bij Google+, Youtube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam; de e-mail dienst van Google. Om een Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure, die bestaat uit twee fasen. In de eerste fase moet je bepaalde gegevens opsturen, waaronder de overlijdensakte en je naam-, adres en woonplaats (NAW-gegevens). Wanneer Google deze gegevens in goede orde ontvangen heeft, ontvang je bericht met de instructies voor fase 2. In deze fase moet je een aantal juridische stappen ondernemen, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank. Omdat Google erg veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven. De betreffende gegevens zijn te vinden binnen het helpcentrum van Google.

  Inactive Account Manager en Inactiviteitsvoorkeuren

   

  Sinds 2013 kan je inactiviteitsvoorkeuren opgeven voor een Google account. Je kan bijvoorbeeld instellen dat wanneer je 3 maanden niet inlogt je account wordt verwijderd. Deze periode heet een time-out periode. Als je na een waarschuwing per SMS of e-mail nog steeds niet inlogt wordt de door jou opgegeven vertrouwenspersoon ingelicht. Je kan Google instructie geven om de data zoals e-mails, video en geschiedenis ook aan de vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen voordat jouw account word verwijderd.

  Foursquare

   

  Het account van een overleden Foursquare-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar het Support Team van Foursquare via privacy@foursquare.com.

  • De gebruikersnaam of het profiel van de overledene
  • Kopie van de overlijdensakte
  • Kopie van identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)
  • Een ondertekende verklaring met daarin je eigen naam, e-mailadres, de overige contactinformatie en je relatie met de overledene
  • Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk als de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account.

  Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Foursquare het account en wordt het profiel verwijderd. Alle checkins, badges en overige informatie wordt dan verwijderd. Foursquare kan overigens geen toegang geven aan derde om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

  Pinterest

   

  Het account van een overleden Pinterest-gebruiker dan door een familielid of bevoegd persoon afgesloten worden. Als je het profiel van de overledene wil afsluiten is het daarna niet meer te gebruiken. De nabestaanden kunnen een e-mail naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten. De onderstaande informatie is hiervoor nodig.

  • Je eigen naam
  • De naam van de overledene
  • Het e-mailadres dat de overledene gebruikte voor het Pinterest-account
  • De link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME)
  • Bewijs van overlijden (overlijdensakte)
  • Je relatie met de overledene inclusief het bewijs daarvan zoals huwelijksboekje of familiestamboom.

  Pinterest beloofd onmiddellijk per e-mail te reageren en vervolgens het account en de profielen te verwijderen.

  Instagram

   

  Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd als de nabestaanden melding van overlijden doen. Dit gebeurd met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook. De informatie die Instagram nodig heeft om het account en het profiel van een overleden persoon aan te passen is;

  • Je eigen Instagram gebruikersnaam (als je bent geregistreerd)
  • Je eigen e-mailadres
  • Volledige naam van de overledene
  • De Instagram gebruikersnaam van de overledene
  • De url van het Instagram profiel van de overledene
  • Overlijdensakte

  Schoolbank

   

  Wanneer een lid van Schoolbank is overleden dient een nabestaande contact op te nemen met Schoolbank via service@schoolbank.nl. De nabestaande kan kiezen om de registratie ongedaan te maken of om een vermelding van overlijden te plaatsen op het profiel. Mocht een nabestaande inzage willen in de registratie, dan maakt Schoolbank een nieuw wachtwoord aan en sturen ze de inloggegevens op naar de nabestaande.

  Flickr

   

  Indien je als nabestaande het Flickr account en de bijbehorende foto’s wilt verwijderen dan moet je dat bij Yahoo! melden. Zij zijn de eigenaar van de fotowebsite Flickr. Yahoo! kan je geen toegang geven tot het profiel vanwege privacy regels maar kan het account wel verwijderen, inclusief alle foto’s. Om het overlijden te melden moet je onderstaande informatie bij Yahoo aanleveren.

  • Een brief met het verzoek om het account te verwijderen. Je dient de gebruikersnaam expliciet te vermelden.
  • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een gevolmachtigd persoon bent die de zaken van de overledene behartigt en afwikkelt.
  • Een overlijdensakte

  De informatie kan je sturen naar de Legal Department. E-mailadres legalpoc-support@yahoo-inc.com. Met dank aan Nuvema, Nederlandse Uitvaartverzekerings Maatschappij

  Meer informatie te lezen via onderstaande link
  Hoe regel je je digitale erfenis?
  Hoe verwijder je de sociale media van iemand die is overleden?

  afb4Wensenboekje

  Wil je naast het goed regelen van je sociale media accounts ook je persoonlijke wensen voor je uitvaart vastleggen. Vul dan ook het wensenboekje van Kleur Uitvaart in.