Leveranciers waarmee Kleur Kinderuitvaart samenwerkt

Uitvaart van een kind met een verstandelijke beperking

Kinderen met een verstandelijke beperking vormen een gewone maar tegelijkertijd ook een bijzondere groep in de begeleiding tijdens een uitvaart. Aan deze kinderen moet voor, tijdens en na de uitvaart extra aandacht besteed worden. Kleur Uitvaart is flexibel, creatief, betrokken en ziet het als een uitdaging om een passende uitvaart te begeleiden, rekening houdend met de mogelijkheden. Uitgangspunt; een uitvaart zonder beperkingen voor kinderen met een beperking.

Uitvaart van kinderen met een verstandelijke beperking woonachtig in een zorginstelling

Kinderen met een verstandelijke handicap wonen thuis of in een zorginstelling of gezinsvervangend tehuis. Ook daar overlijden kinderen. Dat is niet alleen een verlies voor de familieleden, maar ook voor de kinderen binnen de instelling en het personeel. Het is belangrijk dat ook deze kinderen en personeelsleden betrokken worden bij het afscheid nemen.

Kleur Kinderuitvaart heeft ‘Ik mis je zo’ ter beschikking. Dit handboek is specifiek geschreven voor kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking die te maken krijgen met dood.
Voor de begeleiders van de zorginstelling is informatie waarin uitgelegd wordt hoe te handelen bij rouw en verdriet.

Meer informatie: