Uitvaart (jong)volwassene met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking vormen een gewone maar tegelijkertijd ook een bijzondere groep in de begeleiding tijdens een uitvaart. Of het nu (jong-)volwassenen of kinderen zijn, aan mensen met een verstandelijke beperking moet voor, tijdens en na de uitvaart extra aandacht besteed worden. Kleur Uitvaart is flexibel, creatief, betrokken en ziet het als een uitdaging om een passende uitvaart te begeleiden, rekening houdend met de mogelijkheden.
Uitgangspunt; een uitvaart zonder beperkingen voor mensen met een beperking.

Uitvaart van (jong)volwassene wonend in een zorginstelling

Veel mensen met een verstandelijke handicap wonen niet thuis maar in een zorginstelling of gezinsvervangend tehuis. Ook daar overlijden mensen. Dat is niet alleen een verlies voor de familieleden, maar ook voor de bewoners en het personeel van de zorginstelling. Het is belangrijk dat ook deze bewoners en personeelsleden betrokken worden bij het afscheid nemen.

Handboek voor nabestaanden

Kleur Uitvaart heeft het handboek ‘Ik mis je zo’ ter beschikking. Dit handboek is specifiek geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking die te maken krijgen met de dood. Voor de bewoners is er een werkboek dat nadien dient als herinneringsboek aan de overledene. Voor de begeleiders is een map waarin uitgelegd wordt hoe te handelen bij rouw en verdriet.

De brochure ​‘Kun je uit de hemel vallen’ is een handreiking om de kennis over het beleven van de dood en rouwverwerking door (jong)volwassen mensen met een verstandelijke handicap te vergroten. Ze geeft praktische handvatten voor een goede ondersteuning.

Meer informatie: