Wat is wettelijk verplicht?

Een arts moet het overlijden vaststellen. Je kunt zelf aangifte van overlijden doen maar Kleur Uitvaart kan dit ook voor je regelen. Aangifte gebeurt, bijna altijd binnen 6 werkdagen na overlijden, bij de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden. De uitvaart moet namelijk volgens de wet binnen 6 werkdagen plaatsvinden. Uitzonderingen zijn hierop mogelijk. In Nederland mag een overledene alleen begraven of gecremeerd worden.