Wordt een babyuitvaart vergoed door een uitvaartverzekering?

In onderstaand overzicht (versie 06/2015) kun je zien welke uitvaartverzekering wat vergoedt.  Als je je verzekeringsgegevens aan ons doorgeeft, kunnen wij voor je uitzoeken waar je recht op hebt. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

UitvaartverzekeringVoorwaarden
ArdantaLevenloos geboren kinderen zijn meeverzekerd tot max. de hoogst verzekerde dekking van de ouder(s). Het bedrag wordt uitgekeerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a) de ouder(s) een uitvaartverzekering hebben afgesloten bij Ardanta b) er een copie van een officieel bewijs van overlijden overhandigd kan worden c) de rekening van de uitvaartondernemer wordt gestuurd naar Artdanta. Als een kind na geboorte overlijdt, dan worden de uitvaartkosten aan de hand van rekeningen vergoed,  maximaal de hoogst verzekerde dekking van de ouder(s.)
AxentTot 14 weken zwangerschap een bedrag van maximaal € 300,-. Na 14 weken zwangerschap de werkelijk gemaakte kosten van de uitvaart, tot maximaal het hoogst verzekerde bedrag van één van de ouders.
DelaLevenloos geboren kindjes en kindjes die kort na de geboorte overlijden zijn automatisch meeverzekerd met (één van) de ouders. In ieder geval tot 2 maanden na de geboorte. Zij zijn verzekerd voor een passende uitvaart wanneer DELA deze regelt. Kiezen de ouders voor een andere uitvaartverzorger? Dan vergoeden wij 75% van de gemaakte kosten met een maximum van €1.000,-.
KlaverbladKlaverblad heeft aangegeven niet opgenomen te willen worden in dit overzicht en verwijst naar hun polisvoorwaarden.
MonutaEen ongeboren kind vanaf 20 weken zwangerschap is kostenloos meeverzekerd op de polis van de ouders. Deze polis moet dan al wel minstens drie maanden hebben bestaan. De dekking is in principe gelijk aan die van de ouder(s). Er wordt nooit geld uitgekeerd. Bij een zwangerschap korter dan 20 weken wordt op basis van coulance gekeken hoe er ondersteunend kan worden.
NuvemaOver het algemeen vergoedt Nuvema de uitvaartkosten van een levenloos geboren kind, dat wordt geboren na een zwangerschap van ten minste 20 weken, tot ten hoogste 20% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 1.200,-.
UniveIs enkel tussenpersoon en brengt de verzekering onder bij een van hiergenoemde uitvaartverzekeringen die volgens hun voorwaarden uitkeren
YardenYarden heeft aangegeven niet opgenomen te willen worden in dit overzicht en verwijst naar hun polisvoorwaarden.

Als je een uitvaart verzekering hebt, zijn ongeboren kinderen vaak gratis meeverzekerd. In de eerste 30 dagen na de geboorte zijn ze veelal automatisch meeverzekerd. Als je je verzekeringsgegevens aan mij doorgeeft, kan ik voor je uitzoeken waar je recht op hebt.